Ocena tveganja

Opis programske opreme “Ocena tveganja”

Spletno programsko orodje INFO.RM je namenjeno izvedbi ocene tveganj v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 27001:2005.

S programskim orodjem je definirana metodologija ocenjevanja tveganj, ki ustreza sistemu vodenja varovanja informacij vašega podjetja.

Z INFO.RM lahko izvedete vse faze analize tveganj po zahtevah standarda ISO/IEC 27001:2005.

Programsko orodje INFO.RM nudi podporo pri izvedbi analize tveganj ter definiranju in spremljanju ukrepov za njihovo zmanjševanje. Izvedemo lahko naslednje faze analize tveganj:

 • Definiranje procesov
 • Izdelava popisa sredstev
 • Vrednotenje sredstev
 • Določitev groženj in izvedba ocene tveganj
 • Določitev načina obravnave tveganj
 • Izbor kontrol za obravnavo tveganj
 • Izdelava načrta obravnave tveganj
 • Priprava izjave o uporabnosti (SOA)

Pregled ostalih glavnih funkcionalnosti

Vodenje večih različnih analiz tveganj

 • Urejamo lahko obstoječe analize tveganj, ustvarimo kopijo izbrane analize, ali pa kreiramo novo analizo tveganj.

Zaključevanje analize in nadaljevanje z novo verzijo

 • Analizo tveganj izvajamo za določeno časovno obdobje. Po določenem obdobju jo zaključimo, nato pa lahko nadaljujemo z novo varianto analize tveganj.

Metodologija ocene tveganja

 • Vrednost tveganja za posamezno kombinacijo Sredstvo/Grožnja se izračuna po ustrezni matriki.

Pogledi

 • Program omogoča pregled po skupinah sredstev, kakor tudi pregled vseh sredstev.

Obsežen nabor groženj

 • Program že vsebuje obsežen in strukturiran nabor groženj.

Nabor kontrol

 • Program vsebuje nabor vseh kontrol, ki jih predpisuje standard ISO/IEC 27001 v prilogi A.

Izpisi

 • Izdelamo lahko različne izpise.

Uvoz podatkov

 • Sredstva lahko uvozimo v program iz csv datoteke.

Izvoz podatkov

 • Podatke analize tveganj lahko izvozimo v csv datoteko in jih urejamo z različnimi preglednicami.