Reference

Reference

Uporabniki programa za izvedbo ocene tveganja INFO.RM:

3GEN d.o.o.                                    (certifikat ISO 27001)
Actual I.T., d.d.                             (certifikat ISO 27001)
Avtenta.si d.o.o.                            (certifikat ISO 27001)
Elektro energija d.o.o.                 (certifikat ISO 27001)
Marand Inženiring d.o.o.           (v postopku certificiranja po ISO 27001)
SIMT d.o.o.                                     (certifikat ISO 27001)
Unistar LC d.o.o.                           (certifikat ISO 27001)