Varnost

OCENA TVEGANJA 

Program za podporo izvedbi ocene tveganja po zahtevah ISO 27001
Razvili smo program INFO.RM za podporo izvedbi ocene tveganja po zahtevah ISO/IEC 27001.
Omogoča izvedbo ocene tveganja za informacijska sredstva in izdelavo vseh potrebnih izpisov za certifikacijsko presojo.