Svetovanje

Na vseh področjih našega delovanja nudimo tudi svetovalne storitve. Tako našim naročnikom nudimo pomoč pri načrtovanju, razvoju in upravljanju informacijskih sistemov.

Vedno bolj aktualno je svetovanje iz področja načrtovanja neprekinjenega poslovanja. Skupaj z vami lahko poiščemo optimalno rešitev zagotavljana obnove informacijskih sistemov po katastrofalnih dogodkih.

Svetujemo tudi na področju informacijske varnosti varnosti. Pomagamo pri načtrovanju varnostne politike in izdelavi ocene tveganja.