Reference

V preteklosti je podjetje 3 GEN sodelovalo predvsem z javno upravo. Naše najpomembnejše aktivnosti so spremljanje in zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov in podatkovnih baz državne uprave.

Za doseganje čim višje kvalitete storitev za državljane in uslužbence državne uprave  se ukvarjamo tudi z optimizacijo delovanja, reševanjem problemov in interakcijo z uporabniki. V ta namen imamo tudi organizirano neprekinjeno (24/7) dežurno službo.

 

 • Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za delo, dom in socialne zadeve
 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Davčni urad RS
 • Carinska uprava RS
 • Statistični urad RS
 • Zdravstveni inšpektorat RS
 • Urad vlade za komuniciranje